Xạ thủ bắn vịt for Android 1.2 - Tựa game bắn vịt cổ điển 5,6 MB

Gunner duck for Android
  • Publisher:
  • Version: 1.2
  • License: Free
  • Size: 5,6 MB
  • Views: 1
  • Downloads: 1
  • Date published:
  • Date update:
  • Requirements: Android 1.6 or newer

Gunner duck for Android - 5,6 MB - Xạ thủ bắn vịt for Android 1.2 - Tựa game bắn vịt cổ điển

OctaFX Broker No Swap, Top 1 Malaysia, Indonesia
IQ Option Top 1 binary option, Give $10,000 demo account
Vultr VPS Start $2.50/month. Give $100 today
Nord VPN Get 70% off
Download (link 1)

Download Link Xạ thủ bắn vịt for Android 1.2 - Tựa game bắn vịt cổ điển. Gunner duck for Android 5,6 MB. Xạ thủ bắn vịt for Android, Bắn vịt là game cổ điển đã làm mưa làm gió trên máy tính PC từ rất nhiều năm nay, đã có mặt phiên bản for điện thoại cảm ứng thông minh.